Daniel Lees Fryer
CV
Daniel Lees Fryer

Doktorgradsstipendiat, Göteborgs universitet

Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold


Utdannelse

 1. -Praktisk-pedagogisk utdanning, Høgskolen i Østfold

 2. -Master of Philosophy i engelsk språk, Universitetet i Oslo

 3. -Master of Philosophy i Publishing Studies, University of Stirling, Skottland

 4. -Bachelor of Science i fysikk, University of Liverpool, England


Arbeidserfaring

 1. -Foreleser/kursholder, akademisk skriving, Høgskolen i Oslo og Akershus

 2. -Freelance undervisnings-, språkbearbeidings- og oversettelsesprosjekter

 3. -Foreleser i systemisk-funksjonell grammatikk (høsten 2011), Høgskolen i Østfold

 4. -Kursholder, workshop/foredrag i akademisk skriving for GEEP-prosjektet (Høgskolen i Oslo og Akershus, University of Western Cape, Sør Afrika, og Ahfad University for Women, Sudan)

 5. -Foreleser i systemisk-funksjonell lingvistikk (høsten 2010, vikar) og gruppelærer i engelsk grammatikk (høsten 2009, vikar), Universitetet i Oslo

 6. -Redaksjonsleder, Taylor & Francis (forlag), Oslo

 7. -Publishing Assistant, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo

 8. -Production Editor, Harcourt Brace (forlag), London, UK


Andre opplysninger

Medlem i

 1. -Corpus Linguistics Group (Universitetet i Oslo)

 2. -European Association for the Teaching of Academic Writing (EATAW)

 3. -International Systemic Functional Linguistics Association

 4. -Nordisk forening for systemisk-funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk

 5. -Norwegian Forum for English for Academic Purposes

 6. -Språk i utdanning (Universitetet i Oslo)


 1. -Fagfellevurderingsarbeid for tidsskriftene Text & Talk og Functions of Language

 2. -Emne i norsk-engelsk oversettelse (som en del av mastergrad i engelsk språk)

 3. -Arbeidserfaring som engelsklærer i den norske grunnskolen og videregående skolen